FRP Bina Güçlendirme Yönetmeliği

FRP Bina Güçlendirme Yönetmeliği

FRP Bina Güçlendirme Yönetmeliği

Günümüzde, enerji tüketimini kontrol etmek ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla, kabul edilmiştir. Bu yönetmelik, inşaat sektörünün karbon ayak izini azaltmasını ve enerji tasarrufu sağlamasını amaçlamaktadır. Yönetmelik, özellikle binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin güçlendirilmesi ile ilgili bazı standartları ve önerileri içermektedir. Yönetmelik, enerji verimliliği, çevresel etki ve maliyetleri dikkate alarak tasarlanmıştır. FRP binalarının ısıtma, soğutma, aydınlatma ve haval