Karbon Fiber Güçlendirme

Karbon Fiber Güçlendirme Yapı güçlendirme Türkiye fay hatları incelendiğinde ve aynı zamanda Türkiye’deki mevcut yapılar göz önüne alındığında oldukça önemli bir hale gelmiştir. Özellikle 2000 yılları öncesinde yapılan yapıların büyük çoğunluğu riskli olarak belirlenmektedir.

Yapı denetim sistemi, yeni yönetmelikler, ilerleyen teknolojik faaliyetler sonrasında İnşaat Mühendisliği çok aydınlatıcı fikirler verip depreme daha karşı daha dayanıklı yapılar inşa edilmiştir. Hasarlı yapılar ise geliştirilen bir çok güçlendirme metotlarıyla beraber, yapının depreme karşı sünek davranmasını sağlayıp göçmeye sebebiyet veren ortamları ortadan kaldırmaktadır. Yıldız Proje, güçlendirme firmaları arasında uzman bir ekibe sahiptir. Her yapıya uygun tasarımlarla değerli müşterilerine güçlendirme hizmeti vermekten mutluluk duyar.

Hasarlı Bina Güçlendirme

Yapılan incelemeler (deprem testi, bina sağlamlık raporu, riskli bina analizi) sonrası hasarlı binalar TDY 2018’e göre Performans Analizi sonuçlarına göre hasarlı bölgeler tespit edilir. Bu çalışmaların ardından gerekli takviye (güçlendirme) yöntemi belirlenir. Ardından güçlendirme projesi hazırlanarak uygulama aşamasına getirilir.

Kolon Güçlendirme

Depreme karşı rijit davranan, maksimum kapasiteyi aşan, deprem kuvvetlerine karşı basınç, çekmeyi sağlayamayan, yatay, düşey kuvvetler karşısında yıkıntıya sebebiyet verecek kolonlarda; kolon mantolama (Kolon sargı) yapılabilir.

Kolon Güçlendirme Yöntemleri;
  • Karbon Fiber Güçlendirme

Kolon mantolama yapmak için bilgisayar ortamında modellenen, analizi yapılan taşıyıcı sistemin dört tarafına, 10 cm, 15 cm beton, çelik S420 takviye yapılarak tekrar analiz edilir. Binayı ayakta tutmak için yeterli sayıda manto yapılarak projelendirilir. Manto uygulaması için kolon etrafları, pas payları kırılır. Kolon sarılmasına engel olacak her şey kaldırılır. Bodrumda çalışma yapılıyorsa zeminde temel ön hazırlığı için kolon etrafları açılır.

İnşaat donatıları bağlanmaya başlanır. Ankrajlar epoksi ile birlikte yapılır. Kalıplar kapatılır ve beton dökümüne hazır hale getirilir. Beton üst kattan dökmek için tavan döşemesinde uygun delikler açılır. Üst kattan dökülemeyecek ortam oluşması durumunda kolonun üstünde boşluk bırakılarak bu kısımdan beton dökülür. Boş kalan kısma sonradan ilave rötresiz genleşen beton tedarik edilir.

Karbon fiber uygulaması yapılmak istendiğinde, kolonların eski kabuk atmış betonu hasar durumuna göre pas payına kadar kırılır. Donatılara korozyon önleyici ilaç sürülür. Kolon etrafına yüksek dayanımlı harç sürülür. Kolon etrafları yaklaşık 3 cm pahlanır. Karbon fiber kumaşı gerekli ölçülerde hazırlanır. Kolona reçine maddesi sürülür. Ardından karbon elyaf ile sarılır. Bir kat daha reçine sürülür.

Üstüne takviye karbon kumaş tekrar sarılır. Bindirme paylarına da dikkat edilerek karbon fiber polimer ile sarma işlemi tamamlanır. Ardından tekrar reçine sürülerek kumlama yapılır. Kumlama yapılmasının sebebi sıva için ön yüzey oluşturmaktır. Kumlama sonrası sıva + boya yapılarak yeni güçlendirilmiş kolon son halini almış olur.

Kiriş Güçlendirme

Kolon güçlendirmede yapılan çalışmalar aynı şekilde kiriş güçlendirme için yapılır. Kolon – kiriş birleşim yerlerinin sünek davranması gerektiği bilinmelidir. Buna istinaden kiriş güçlendirme oldukça önemlidir. Yapının göçmesi bu bölgelerden oluşmaktadır. Yeterli etriye olmaması, donatının korozyona uğraması, betonun ömrünü yitirmesinden dolayı kirişlerde yapılan deneylerin ardından gerekli takviye yapılır.